Sådan udvikler du en politik for acceptabel brug

Sådan udvikler du en politik for acceptabel brug

Oprettelse af en politik for acceptabel brug (AUP) er afgørende for din skole. Den opstiller nøglepunkter i forhold til internetsikkerhedsproblemer for studerende. Her tager vi et kig på nogle af de vigtigste trin for at udvikle en AUP.

Sådan udvikler du en politik for acceptabel brug

hvordan man kombinerer to partitioner i Windows 10
  • Igangsætte og etablere strukturer: Din skole kan starte med at beslutte, hvem der skal have ansvaret for at håndhæve AUP'en og overveje at nedsætte en styregruppe eller et udvalg, der kan føre tilsyn med strategiens udvikling og implementering.
  • Gennemgang og forskning: Når udvalget er dannet, kan det begynde at undersøge centrale punkter, der skal indgå i udkast til forslag. Et referencepunkt for alle skoler er Webwise AUP retningslinjer dokument. AUP-retningslinjerne giver information, råd og støtte til skoler i at være proaktive inden for internetsikkerhed.
  • Udarbejdelse af udkast til politik: AUP-prøver, relevante tilladelsessedler, breve til forældre og en AUP-tjekliste er tilgængelige på vores hjemmeside. Hver enkelt kan give dig ideer og tips til at danne din AUP-politik. Men hver skole er forskellig, og AUP'er bør ændres afhængigt af hver skoles egen tilgang og kontekst.
  • Cirkulation og konsultation: Udkastet til AUP bør udsendes til personale, elever, forældre og bestyrelsen til høring for at give alle interessenter mulighed for at få vigtige input i det endelige udkast. Hvis der fremsættes passende forslag, bør AUP'en ændres til at inkludere eventuelle oversete poster.
  • Ratifikation og kommunikation: Efter høringsprocessen bør AUP forelægges bestyrelsen til ratificering. Når de er ratificeret, skal forældre og værger, såvel som elever, have udleveret de politiske dokumenter sammen med et dokument, der anmoder om endelig aftale fra dem for, at skolen kan implementere AUP. Alle andre medlemmer af skolens samfund skal også underrettes.
  • Implementering: Internt bør styregruppen planlægge at implementere AUP i etaper over tre uger for at afhjælpe eventuelle problemer, der måtte opstå.
  • Overvågning: Strategien bør undersøges med jævne mellemrum for at sikre, at den implementeres fuldt ud, og for at identificere eventuelle oversete problemer, der måtte opstå.
  • Gennemgang, evaluering og revision: Det er afgørende, at din skole opretholder en streng revisionsplan, ikke kun for at evaluere virkningen af ​​AUP, men også for at holde styr på den flydende teknologiske udvikling. Efter de første tre uger bør den nye politiks funktion revurderes, og der bør fastsættes faste intervaller for den fortsatte revision og evaluering af AUP.

Redaktørens Valg


Sådan fejlfindes problemer, når du installerer Office for Business

Hjælpecenter
Sådan fejlfindes problemer, når du installerer Office for Business

Denne artikel er en fejlfindingsvejledning til løsning af de mest almindelige Office-installationsproblemer. Lær, hvordan du downloader og fejlfinder installationsinstallationsfejlLæs Mere
Sådan fejlfindes Microsoft Outlook-mobilproblemer

Hjælpecenter


Sådan fejlfindes Microsoft Outlook-mobilproblemer

Kan ikke logge på Outlook-appen, eller går din Outlook ned, hver gang du åbner den? Nå, her er nogle hurtige rettelser til løsning af Outlook Mobile-problemer.Læs Mere